Stress en burnout behandeling bij Psycholoog Haarlem

Burnout is het eindstadium van een proces en geen ziekte, het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben. – Arbo Advies

Als je rust, rust je niet

Je hebt een burnout. Je lichaam laat je overduidelijk weten: zo kan het niet langer. Maar weet je, het kon al een hele tijd zo niet langer. Je hebt jezelf overladen. Niet een dagje of een weekje, maar structureel misschien wel jaren lang.

En je kon het ook dragen, dacht je. Natuurlijk was je wel eens moe, en natuurlijk had je ook zo wel je dipjes. Maar komaan, kiezen op elkaar en van hard werken krijg je juist energie. Dacht je. Maar dat is niet waar. En nu helpt rusten niet meer. Ook al neem je een maand vakantie.

Roofbouw gepleegd op jouw lichaam

Hoe komt dat? Je hebt roofbouw gepleegd op je lichaam en je geest. Het gevolg is dat je lichaam in overdrive is gegaan om jou te kunnen blijven dragen. In je hersenen is een bepaalde balans verschoven.

In je hersenen zit een sympatisch deel en een parasympatisch deel. Simpel gezegd: het sympatische deel is de gaspedaal, het parasympatische de rem. Dus bij acute stress drukt je hersenen (met hormonen) het gaspedaal volledig en en zet de rem uit. Dat is hartstikke handig.

Uit balans

Wat is er nu bij jou aan de hand? Je hebt voor lange tijd van alles uitgehaald met die gaspedaal en de rem. En nu is het systeem uit balans. Je hersenen geven gas, maar drukken tegelijkertijd op de rem. Je remt terwijl er niks te remmen valt. Je geeft gas terwijl de remmen het niet doen. Enzovoort. Rusten helpt dus niet meer. Het systeem in je hersenen moet opnieuw in balans gebracht worden. Je sympatische én je parasympatische deel.

Psycholoog Haarlem: behoud de regie over jouw leven

De behandeling die we geven leert je hoe je de balans bewust terug kunt vinden en kunt behouden. Misschien kom je later wel weer in een situatie die veel van je vraagt – dan kun je de signalen van je lichaam veel beter lezen en er op tijd naar handelen. Tijdens de behandeling kom je er achter en krijg je de ‘tools’ om in de toekomst meer regie te houden over je leven en een goede balans te houden tussen ‘geven’ en ‘nemen’.

Herkenning van je klachten

Verzameling ongrijpbare klachten? Wees het voor. Misschien heb je nu nog geen burnout, maar herken je wel een aantal van de klachten die ik omschrijf. Misschien maak je je zorgen.

Neem contact op

In dat geval wil ik je met klem op het hart drukken eens te bellen of mailen met Psycholoog Haarlem – Anne Cox